methodesVoor wie?ProfielContact

Een organisatie en haar directe omgeving zijn voortdurend in beweging. Veel organisaties zijn zich in deze crisistijd aan het heroriënteren. De veranderingsprocessen in organisaties gaan vaak gepaard met:

 • onzekerheid voor medewerkers
 • gebrek aan betrokkenheid
 • dalende motivatie
 • gevoelens van verlorenheid
 • verhoogd ziekteverzuim
 • vertrek van kwalitatief goede medewerkers

Een organisatie komt niet vanzelf in beweging, dat vraagt om een goede begeleiding. Organisatiecoaching is het doelgericht en methodisch begeleiden van leerprocessen van individuen en teams op alle niveaus in de organisatie, gericht op het zelfstandig functioneren binnen een specifieke organisatiecontext.

Als organisatiecoach lever ik maatwerk, toegesneden op uw organisatie. Ik leg verbinding tussen uw missie/ visie en de gewenste cultuur in het veranderingsproces. Ik werk transparant en zorg voor een effectief resultaat in samenwerking met u.

Mijn missie: als organisatiecoach sta ik garant voor een succesvolle transformatie in de gewenste duurzame ontwikkeling van uw medewerkers.

 • Bezinning op de manier van werken
 • Bewustwording van de belemmerende patronen en het openbreken daarvan
 • Het inzetten van gerichte interventies om medewerkers met elkaar te verbinden
 • Ik maak gebruik van de aanwezige talenten en kennis binnen uw organisatie
 • Medewerkers, teams, afdelingen en de leiding van de organisatie worden weer in contact gebracht met hun mogelijkheden en drijfveren
 • Medewerkers inspireren om te werken vanuit hun passie en kracht. Met als gevolg  dat medewerkers vanuit eigenaarschap optimaal bijdragen aan de collectieve doelen  in de organisatie
 • Dat draagt bij aan een duurzame samenwerking zowel intern  in de organisatie, als met externe opdrachtgevers

 

Op die manier is een organisatie niet alleen zorgzaam voor elkaar, maar draagt zij verantwoordelijkheid voor het het grotere maatschappelijke geheel.

Mijn visie: u investeert in uw medewerkers, uw belangrijkste kapitaal in de organisatie.